Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0140/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2010 - 7.3

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 10. marca 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

7.3. Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (hlasovanie)

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesenia boli oznámené 10. marca 2010 (bod 4 zápisnice zo dňa 10.3.2010).

Návrhy uznesenia B7-0135/2010, B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0140/2010, B7-0145/2010 a B7-0146/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA B7-0135/2010

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0136/2010

(nahrádzajúci B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0145/2010 a B7-0146/2010):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza a Robert Goebbels za skupinu S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Isabelle Durant a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0054)

(Návrh uznesenia B7-0140/2010 sa stal bezpredmetným.)

Posledná úprava: 16. apríla 2010Právne oznámenie