Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0170/2010

Разисквания :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2010 - 8.1

Приети текстове :

P7_TA(2010)0063

Протокол
сряда, 10 март 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Куба (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Куба

Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) и Andris Piebalgs (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Edvard Kožušník, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, и Andreas Mölzer, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo и Fiorello Provera.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Diego López Garrido и Andris Piebalgs.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно положението на политическите затворници и задържаните поради убежденията им лица в Куба (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera и Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, относно Куба (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García и Emine Bozkurt, от името на групата S&D, относно лицата в Куба, лишени от свобода заради убежденията им (B7-0174/2010);

- Renate Weber и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно Куба (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Куба: случаят Орландо Сапата Тамайо (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing и Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, относно смъртта на Орландо Сапата Тамайо в Куба (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно смъртта на Орландо Сапата Тамайо в Куба (B7-0178/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 11.3.2010.

(Заседанието, прекъснато в 17.25 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 16 април 2010 г.Правна информация