Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2592(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0174/2010

Arutelud :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Hääletused :

PV 11/03/2010 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0063

Protokoll
Kolmapäev, 10. märts 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

12. Kuuba (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kuuba

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Luis Yáñez-Barnuevo García fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo ja Fiorello Provera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská ja Angelika Werthmann.

Sõna võtsid Diego López Garrido ja Andris Piebalgs.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Poliit- ja meelsusvangide olukord Kuubal (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera ja Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel: Kuuba (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García ja Emine Bozkurt fraktsiooni S&D nimel: Meelsusvangid Kuubal (B7-0174/2010);

- Renate Weber ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel: Kuuba (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Kuuba – Orlando Zapata Tamayo juhtum (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing ja Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel: Orlando Zapata Tamayo surma puhul Kuubas (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Orlando Zapata Tamayo surm Kuubas (B7-0178/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2010protokoll punkt 8.1.

(Istung katkestati enne infotundi kell 17.25 ja jätkus kell 18.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Viimane päevakajastamine: 16. aprill 2010Õigusalane teave