Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2592(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0169/2010

Debatten :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Stemmingen :

PV 11/03/2010 - 8.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0063

Notulen
Woensdag 10 maart 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Cuba (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Cuba

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Luis Yáñez-Barnuevo García, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, en Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo en Fiorello Provera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Andris Piebalgs.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de politieke en gewetensgevangenen in Cuba (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera en Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, over Cuba (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García en Emine Bozkurt, namens de S&D-Fractie, over gewetensgevangenen in Cuba (B7-0174/2010);

- Renate Weber en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over Cuba (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Cuba – het geval van Orlando Zapata Tamayo (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing en Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, over het overlijden van Orlando Zapata Tamayo op Cuba (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de dood van Orlando Zapata Tamayo in Cuba (B7-0178/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 11.3.2010.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 17.25 uur onderbroken en om 18.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 16 april 2010Juridische mededeling