Назад 
 Напред 
PVTACRE
ПротоколВ друг формат
четвъртък, 11 март 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Инвестиране в нисковъглеродни технологии (разискване)
 3.Последиците от бурята „Xynthia“ в Европа (разискване)
 4.Природно бедствие в автономна област Мадейра и последиците от бурята „Xynthia“ в Европа (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Чили и стратегията на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ (разискване)
 6.Изявление на председателството
 7.График на месечните сесии
 8.Време за гласуване
  8.1.Куба (гласуване)
  8.2.Инвестиране в нисковъглеродни технологии (гласуване)
  8.3.Природно бедствие в автономна област Мадейра и последиците от бурята „Xynthia“ в Европа (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  12.1.Случаят „Gilad Shalit“
  12.2.Ескалиране на насилието в Мексико
  12.3.Южна Корея - обявяване на смъртното наказание за законно
 13.Време за гласуване
  13.1.Случаят „Gilad Shalit“ (гласуване)
  13.2.Ескалиране на насилието в Мексико (гласуване)
  13.3.Южна Корея - обявяване на смъртното наказание за законно (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Позиции на Съвета на първо четене
 16.Решения относно някои документи
 17.Внесени документи
 18.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.График на следващите заседания
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол
Окончателна версия (209 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (155 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (270 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (853 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (252 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (162 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (539 kb)
Последно осъвременяване: 16 април 2010 г.Правна информация