Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 24 ta' Marzu 2010 - BrussellVerżjoni finali

5. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji (COM(2010)0073 - C7-0070/2010 - 2010/2042(ACI))

irreferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

BUDG, CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (COM(2010)0076 - C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

F'konformità mal-Artikolu 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President avża li se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt ta' interpretazzjoni u traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (COM(2010)0082 - C7-0072/2010 - 2010/0050(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewrepow u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-poteri (COM(2010)0083 - C7-0073/2010 - 2010/0051(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1964/2005 dwar ir-rati ta' tariffa għall-banana (COM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

- Proposta għal regolament (KE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ […] li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru No 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))

irreferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

AGRI, BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti:

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2008 (2009/2090(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Edward Scicluna (A7-0010/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE li tħejji lista ta' pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi, u li tniżżel il-kondizzjonijiet għas-saħħa tal-annimali u dik pubblika u għaċ-ċertifikazzjoni veterinarja, għall-importazzjoni lejn il-Komunità ta' ċerti annimali ħajjin u l-laħam frisk tagħhom (COM(2009)0516 - C7-0211/2009 - 2009/0146(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Jo Leinen (A7-0018/2010)

- Rapport rigward il-politika dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli: liema strateġija għandna nsegwu? (2009/2105(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Giancarlo Scottà (A7-0029/2010)

- Rapport dwar id-Dikjarazzjoni Annwali dwar iż-Żona tal-Euro u l-Finanzi Pubbliċi 2009 (2009/2203(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A7-0031/2010)

- Rapport dwar il-prijoritajiet għall-baġit 2011 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (2010/2004(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0033/2010)

- Rapport dwar l-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja globali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp (2009/2150(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A7-0034/2010)

- Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2011, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew, Taqsima II – Il-Kunsill, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2010/2003(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0036/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-ħatra proposta ta’ Ladislav Balko bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[09]] - C7-0023/2010 - 2010/0811(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0037/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-ħatra proposta ta’ Szabolcs Fazakas bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[05]] - C7-0019/2010 - 2010/0807(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0038/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-ħatra proposta ta’ Rasa Budbergyté bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[04]] - C7-0018/2010 - 2010/0806(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0039/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar in-nomina ta’ Igors Ludboržs bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[03]] - C7-0017/2010 - 2010/0805(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0040/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-ħatra proposta ta’ Augustyn Bronisław Kubik bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[07]] - C7-0021/2010 - 2010/0809(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0041/2010)

- Rapport dwar il-ħatra proposta ta’ Louis Galea bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[06]] - C7-0020/2010 - 2010/0808(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0042/2010)

- Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Eoin O’Shea bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0007/2010 - C7-0033/2010 - 2010/0812(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0043/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-ħatra proposta ta’ Jan Kinšt bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[01]] - C7-0015/2010 - 2010/0803(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0044/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar in-nomina proposta ta’ Kersti Kaljulaid bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[02]] - C7-0016/2010 - 2010/0804(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0045/2010)

- Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Milan Martin Cvikl bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0005/2010 [[08]] - C7-0022/2010 - 2010/0810(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0046/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod (COM(2010)0058 - C7-0041/2010 - 2010/2035(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0047/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod (COM(2010)0056 - C7-0035/2010 - 2010/2031(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0048/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-65 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2010/2020(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0049/2010)

- Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew (N7-0011/2010 - C7-0044/2010 - 2010/0813(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0059/2010)

3) mill-Membri

3.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar opportunitajiet indaqs u l-vjolenza fuq in-nisa (B7-0200/2010)

irreferut

responsabbli :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu u Cătălin Sorin Ivan. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-saħħa mentali (B7-0226/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

EMPL

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Mejju 2010Avviż legali