Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2073(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0080/2010

Arutelud :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.47
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 21. aprill 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

3. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
CRE

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu - Komisjon ja rakendusametid [SEK(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: seitsmes, kaheksas, üheksas ja kümnes Euroopa Arengufond (EAF)

Raport seitsmenda, kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [KOM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [SEK(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A7-0095/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu [SEK(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [SEK(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [SEK(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [SEK(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu - Regioonide Komitee [SEK(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [SEK(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor

Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [SEK(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ametite tulemused, finantshaldus ja kontroll

Raport 2008. aasta eelarve täitmise kohta: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž

Raport Euroopa Politseikolledži 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet

Raport Euroopa Ülesehitusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur

Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet

Raport Euroopa Ravimiameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur

Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond

Raport Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Raport Euroopa Tööhutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust

Raport Eurojusti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex

Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Järelevalveamet

Raport Euroopa GNSSi Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR

Raport ühisettevõtte SESAR 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [SEK(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, kes soovis teada, mis põhjusel ei viibi algava arutelu juures kontrollikoja ja nõukogu esindajad.

(Istung katkestati kell 09.10 ja jätkus kell 09.20.)

Parlamendi president teatas, et nõukogu esindaja kohalolu selle arutelu juures ei ole hädavajalik, kuid taunis asjaolu, et ühtki kontrollikoja esindajat ei olnud kohal. Ta palus parlamendiliikmetel alustada sellele vaatamata arutelu.

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy, kes protestis nõukogu esindaja puudumise üle, ja Edit Herczog, kes soovis, et kohal oleks parlamendi peasekretär (president vastas talle, et peasekretär viibib arutelu juures).

Jens Geier (aseraportöör Bogusław Liberadzki), Inés Ayala Sender, Bart Staes ja Ryszard Czarnecki tutvustasid raporteid.

Parlamendi president märkis, et ei kontrollikoja ega nõukogu esindajad ei viibinud eelarve täitmisele heakskiidu andmise aruteludel ka kahel eelnenud aastal.

Sõna võtsid Gerben-Jan Gerbrandy, Ryszard Czarnecki, Edit Herczog ja Jean-Pierre Audy arutelu läbiviimise kohta.

Parlamendi president tervitas istungisaalis Diego López Garridot (nõukogu eesistuja).

Véronique Mathieu tutvustas raporteid.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võttis Michael Gahler (AFET komisjoni arvamuse koostaja).

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp (IMCO komisjoni arvamuse koostaja) ja Inés Ayala Sender (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), neist viimane soovis ühtlasi teada, kas nõukogule esitati ametlik kutse arutelu juures viibida või mitte.

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, kes tegi ettepaneku, et nõukogu eesistuja võiks võtta sõna juba selles arutelu etapis (asepresident vastas talle, et nõukogu eesistujaga arutatakse seda võimalust).

Sõna võtsid László Surján (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Edit Bauer (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Gay Mitchell (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Ville Itälä fraktsiooni PPE nimel, Edit Herczog fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Ryszard Czarnecki, kes väljendas kahetsust nõukogu esindaja puudumise üle arutelu esimeses osas, Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Diego López Garrido (nõukogu eesistuja), kes selgitas samuti oma puudumist arutelu esimesest poolest.

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy, Barbara Weiler, Jorgo Chatzimarkakis, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Esther de Lange, Derek Vaughan, Paul Rübig ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Richard Seeber, Franz Obermayr, Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons ja Christa Klaß.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta, Jens Geier, Inés Ayala Sender, Bart Staes, Ryszard Czarnecki ja Véronique Mathieu.

Asepresident täpsustas, et parlamendi eelmise koosseisu ajal võttis nõukogu esindaja eelarve täitmisele heakskiidu andmise arutelude raames sõna ainult ühel korral.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 10. september 2010Õigusalane teave