Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2130(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0105/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 21 april 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Ansvarsfrihet 2008 (debatt)
CRE

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, avsnitt III, kommissionen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [SEK(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: 7:e, 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonderna (EUF)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2008 [KOM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europaparlamentet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt I – Europaparlamentet [SEK(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A7-0095/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, rådet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt II – rådet [SEK(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, domstolen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IV – domstolen [SEK(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, revisionsrätten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt V – revisionsrätten [SEK(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [SEK(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Regionkommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VII – Regionkommittén [SEK(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska ombudsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [SEK(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [SEK(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll

Betänkande om ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin (Cepol)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska arbetsmiljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Frontex

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: det europeiska gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

Ansvarsfrihet för 2008: Det gemensamma företaget Sesar

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

Talare: Jean-Pierre Audy önskade få veta varför revisionsrätten och rådet inte fanns närvarande för den förestående debatten.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.10 och återupptogs kl. 09.20.)

Talmannen angav att rådet inte nödvändigtvis måste närvara vid denna debatt, men beklagade att det inte fanns någon företrädare för revisionsrätten närvarande. Han uppmanade ledamöterna att trots detta inleda debatten.

Talare: Jean-Pierre Audy protesterade mot rådets frånvaro och Edit Herczog uttryckte en önskan om att parlamentets generalsekreterare skulle närvara. (Talmannen svarade att generalsekreteraren skulle närvara vid debatten.)

Jens Geier (ersättare för föredraganden Bogusław Liberadzki), Inés Ayala Sender, Bart Staes et Ryszard Czarnecki redogjorde för betänkandena.

Talmannen konstaterade att varken revisionsrätten eller rådet närvarat vid debatten om ansvarsfrihet för de två föregående åren.

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy, Ryszard Czarnecki, Edit Herczog och Jean-Pierre Audy yttrade sig om debattens förlopp.

Talmannen hälsade Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) välkommen till kammaren.

Véronique Mathieu redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Wim van de Camp (föredragande av yttrande från utskottet IMCO) och Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), den sistnämnda frågade även huruvida rådet fått en formell inbjudan att närvara vid debatten.

Talare: Jean-Pierre Audy föreslog att rådets tjänstgörande ordförande skulle kunna yttra sig redan i detta stadium av debatten. (Talmannen svarade att rådets tjänstgörande ordförande skulle höras om möjligheten att göra detta.)

Talare: László Surján (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Edit Bauer (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Gay Mitchell (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Ville Itälä för PPE-gruppen, Edit Herczog för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Ryszard Czarnecki, som beklagade att rådet varit frånvarande under den första delen av debatten, och Martin Ehrenhauser, grupplös.

Talare: Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande), även för att förklara varför han varit frånvarande under den första delen av debatten.

Talare: Jean-Pierre Audy, Barbara Weiler, Jorgo Chatzimarkakis, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Esther de Lange, Derek Vaughan, Paul Rübig och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Richard Seeber, Franz Obermayr, Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons och Christa Klaß.

Talare: Algirdas Šemeta, Jens Geier, Inés Ayala Sender, Bart Staes, Ryszard Czarnecki och Véronique Mathieu.

Talmannen påpekade att rådet under den föregående valperioden yttrat sig enbart en gång under debatterna om ansvarsfrihet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 10 september 2010Rättsligt meddelande