Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0035/2010

Indgivne tekster :

O-0035/2010 (B7-0206/2010)

Forhandlinger :

PV 21/04/2010 - 7
CRE 21/04/2010 - 7

Afstemninger :

OJ 05/05/2010 - 72

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 21. april 2010 - StrasbourgEndelig udgave

7. Forbud mod anvendelse af cyanid i forbindelse med minedrift (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-0035/2010) af János Áder og László Tőkés for PPE-Gruppen til Kommissionen: Forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU (B7-0206/2010)

János Áder begrundede den mundtlige forespørgsel.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Csaba Sándor Tabajdi for S&D-Gruppen, Michail Tremopoulos for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, løsgænger, Zuzana Roithová, Kriton Arsenis, Theodoros Skylakakis og Jan Březina.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Alajos Mészáros, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Sari Essayah og Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Hannu Takkula, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Michael Theurer, Miroslav Mikolášik, Iosif Matula, Traian Ungureanu og Bernd Posselt.

Cecilia Malmström tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Seneste opdatering: 10. september 2010Juridisk meddelelse