Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2123(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0086/2010

Ingivna texter :

A7-0086/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar
PV 05/05/2010 - 13.16
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 5 maj 2010 - BrysselSlutlig utgåva

13.16. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 [SEK(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0106)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Senaste uppdatering: 5 oktober 2010Rättsligt meddelande