Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0055/2010

Teksty złożone :

A7-0055/2010

Debaty :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.35
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 5 maja 2010 r. - BrukselaWersja ostateczna

13.35. Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0125)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0125)

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2010Informacja prawna