Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2068(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0099/2010

Ingivna texter :

A7-0099/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.44
CRE 05/05/2010 - 13.44
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 5 maj 2010 - BrysselSlutlig utgåva

13.44. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, avsnitt III, kommissionen (omröstning)
CRE

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [SEK(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 1

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 2

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 3

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 4

Antogs (P7_TA(2010)0134)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 5

Antogs (P7_TA(2010)0134)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0134)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Inlägg:

- Före omröstningen gjorde Ingeborg Gräßle en precisering i fråga om den tekniska ordningen; Bogusław Liberadzki (föredragande) yttrade sig.

Senaste uppdatering: 5 oktober 2010Rättsligt meddelande