Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2077(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0063/2010

Ingivna texter :

A7-0063/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.45
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 5 maj 2010 - BrysselSlutlig utgåva

13.45. Ansvarsfrihet för 2008: 7:e, 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonderna (EUF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2008 [KOM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0135)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0135)

Räkenskaperna hade därmed avslutats (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Senaste uppdatering: 5 oktober 2010Rättsligt meddelande