Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2593(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0239/2010

Keskustelut :

OJ 21/04/2010 - 102

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.55

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - BrysselLopullinen painos

13.55. Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 12).

Päätöslauselmaesitykset B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 ja B7-0241/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0238/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 ja B7-0241/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová ja Alajos Mészáros PPE-ryhmän puolesta
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis ja Csaba Sándor Tabajdi S&D-ryhmän puolesta
Chris Davies ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta
Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0145)

Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus