Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2656(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0246/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0149

Zápisnica
Štvrtok, 6. mája 2010 - BruselFinálna verzia

7.3. Kirgizsko (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa konala 20. apríla 2010 (bod 10 zápisnice zo dňa 20.4.2010).

Návrhy uznesenia boli oznámené 6. mája 2010 (bod 3 zápisnice zo dňa 6.5.2010).

Návrhy uznesenia B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 a B7-0258/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0246/2010

(nahrádzajúci B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 a B7-0257/2010):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides a Paolo Bartolozzi v mene skupiny PPE
Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D
Niccolò Rinaldi a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE
Bart Staes, Heidi Hautala a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR

Prijatý (P7_TA(2010)0149)

(Návrhy uznesenia B7-0250/2010 a B7-0258/2010 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 5, ktorý bol prijatý;

- Paolo Bartolozzi v mene skupiny PPE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh po odseku 13, ktorý bol prijatý.

Posledná úprava: 27. mája 2010Právne oznámenie