Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0136(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0126/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0161

Zápisnica
Utorok, 18. mája 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

6. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) ***I - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) - Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Rui Tavares (A7-0125/2010)

Správa k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Správa o vytvorení spoločného programu EÚ pre presídľovanie [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho uviedol správy.

V rozprave vystúpili: Alexander Alvaro (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou v mene skupiny PPE a Antonio Masip Hidalgo v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Gerard Batten v mene skupiny EFD.

Rui Tavares uviedol správy.

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume a Franz Obermayr.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (k predchádzajúcej rozprave) a Piotr Borys.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Carlos Coelho a Rui Tavares.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 18.5.2010, bod 8.5 zápisnice zo dňa 18.5.2010, bod 8.6 zápisnice zo dňa 18.5.2010 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 18.5.2010.

Posledná úprava: 4. júna 2010Právne oznámenie