Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/2038(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A7-0147/2010

Dibattiti :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Votazzjonijiet :

PV 20/05/2010 - 7.5
CRE 20/05/2010 - 7.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0190

Minuti
L-Erbgħa, 19 ta' Mejju 2010 - StrasburguVerżjoni finali

10. L-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp - Ir-realizzazzjoni ta’ suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini - Sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra - Kontibut tal-politika ta' koeżjoni għall-ilħuq tal-objettivi ta' Lisbona u ta' EU2020 (dibattitu)
CRE

Rapport dwar l-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fil-bliet u r-reġjuni kif ukoll fl-Istati Membri u fl-Unjoni [2009/2243(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Rapport dwar ir-realizzazzjoni tas-suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini [2010/2011(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Louis Grech (A7-0132/2010)

Rapport dwar is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra [2010/2038(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Rapport dwar il-kontribut tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) imressqa minn Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Linji Gwida Ġenerali għall-Politika Ekonomika u governanza ekonomika msaħħa (inkluża l-governanza tal-euro) fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) imressqa minn Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Id-dimensjonijiet soċjali u ta' impjieg tal-istrateġija Ewropa 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) imressqa minn Mary Honeyball f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Tnaqqis fil-baġits tal-edukazzjoni - Ewropa 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra u Louis Grech ippreżentaw ir-rapporti.

Pervenche Berès u Mary Honeyball għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Tkellmu: Ivailo Kalfin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Lena Ek f'isem il-Grupp ALDE, Pascal Canfin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Barry Madlener Membru mhux affiljat, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska u Evelyne Gebhardt.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos u Vicky Ford.

Tkellmu: Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella u Filiz Hakaeva Hyusmenova.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Tkellmu: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné u Joachim Zeller.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann u Anna Záborská.

Tkellmu: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc u Ricardo Cortés Lastra.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 20.5.2010, punt 7.1 tal- Minuti ta' 20.5.2010, punt 7.5 tal- Minuti ta' 20.5.2010 u punt 7.6 tal- Minuti ta' 20.5.2010.

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Ġunju 2010Avviż legali