Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0132/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0132/2010

Συζήτηση :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0186

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.1. Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες [2010/2011(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Louis Grech (A7-0132/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0186)

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου