Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

Debatter :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0194

Protokoll
Torsdagen den 20 maj 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.1. Religionsfrihet i Pakistan
CRE

Resolutionsförslag B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 och B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen och Joe Higgins redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro och Martin Kastler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski och Elena Băsescu.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 20.5.2010.

Senaste uppdatering: 28 juni 2010Rättsligt meddelande