Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0285/2010

Debatter :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0196

Protokoll
Torsdagen den 20 maj 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.3. Burma
CRE

Resolutionsförslag B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 och B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian Dan Preda och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 20.5.2010.

Talare: Thomas Mann, som förespråkade en förlängning av talartiden inom ramen för ögonkontaktsförandet (talmannen noterade detta).

Senaste uppdatering: 28 juni 2010Rättsligt meddelande