Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2702(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0283/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0196

Zápis
Čtvrtek 20. května 2010 - ŠtrasburkKonečné znění

13.3. Barma (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0283/2010

(nahrazující B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010):

předložen těmito poslanci:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor a Martin Kastler za skupinu PPE,
Véronique De Keyser a Marc Tarabella za skupinu S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník za skupinu ECR,
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Oreste Rossi za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0196)

Poslední aktualizace: 3. června 2010Právní upozornění