Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2702(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0288/2010

Debaty :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Głosowanie :

PV 20/05/2010 - 13.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0196

Protokół
Czwartek, 20 maja 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

13.3. Birma (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 i B7-0290/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0283/2010

(zastępujący B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 i B7-0290/2010):

złożony przez następujących posłów:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor i Martin Kastler w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki i Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR,
Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2010)0196)

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2010Informacja prawna