Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0287/2010

Debatter :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0196

Protokoll
Torsdagen den 20 maj 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

13.3. Burma (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 och B7-0290/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0283/2010

(ersätter B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 och B7-0290/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor och Martin Kastler för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser och Marc Tarabella för S&D-gruppen,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki och Edvard Kožušník för ECR-gruppen,
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas och Oreste Rossi för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0196)

Senaste uppdatering: 28 juni 2010Rättsligt meddelande