Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0165/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0165/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 19
CRE 14/06/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.15
CRE 15/06/2010 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.15. Πρόοδος ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2010 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2010 [2010/2037(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0210)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου