Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2242(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0156/2010

Forhandlinger :

PV 15/06/2010 - 16
CRE 15/06/2010 - 16

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.7
CRE 17/06/2010 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0232

Protokol
Tirsdag den 15. juni 2010 - StrasbourgEndelig udgave

(Mødet udsat kl. 20.35 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

16. Kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen - Vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden - Charter om kvinders rettigheder - opfølgning (forhandling)
CRE

Betænkning om kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen [2009/2204(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden [2009/2242(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0059/2010) af Zita Gurmai og Britta Thomsen for S&D-Gruppen, Ilda Figueiredo og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, og Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Charter for kvinders rettigheder - opfølgning (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda og Ilda Figueiredo forelagde deres betænkninger.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova og Marije Cornelissen begrundede den mundtlige forespørgsel.

Isabel Martínez Lozano (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Lívia Járóka for PPE-Gruppen, Edite Estrela for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Charalampos Angourakis for GUE/NGL-Gruppen, Angelika Werthmann løsgænger, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner og Karin Kadenbach.

Talere: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda og Ilda Figueiredo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 16.6.2010 og punkt 7.7 i protokollen af 16.6.2010.

Seneste opdatering: 21. juli 2010Juridisk meddelelse