Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2709(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0299/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0234

Protokół
Środa, 16 czerwca 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

7. Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca) (ciąg dalszy debaty)
CRE

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca)

Głos zabrali: Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Jean-Marie Le Pen niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon i Kristian Vigenin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu i Andreas Mölzer.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Heidi Hautala, Werner Schulz i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wniosków ze szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r. (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r. (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie szczytu UE–Rosja (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, w sprawie wyników szczytu UE-Rosja (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller i Mário David w imieniu grupy PPE, w sprawie szczytu UE-Rosja (31 maja – 1 czerwca) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r. (B7-0300/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 17.6.2010.

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2010Informacja prawna