Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 juni 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Betänkande Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir och Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki och Ashley Fox

Betänkande Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire och Gerard Batten

Betänkande Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Betänkande Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo och Siiri Oviir

Betänkande Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Betänkande Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt och Linda McAvan

Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (17 juni 2010) – ”Ekonomisk styrning” B7-0349/2010

Gerard Batten

Senaste uppdatering: 14 juli 2010Rättsligt meddelande