Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2735(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0389/2010

Debatten :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Stemmingen :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0235

Notulen
Woensdag 16 juni 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Israëlische militaire operatie tegen de humanitaire vloot en de blokkade van Gaza (debat)
CRE

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Israëlische militaire operatie tegen de humanitaire vloot en de blokkade van Gaza

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil en Elena Băsescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant en Christine De Veyrac.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor en Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto en Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, over de actie van de Israëlische strijdkrachten tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Israëlische aanval op 31 mei 2010 op een konvooi schepen met hulpgoederen voor Gaza (B7-0389/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 17.6.2010.

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2010Juridische mededeling