Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0369/2010

Arutelud :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.12

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0236

Protokoll
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

13. Inimõiguste aastaaruanne (2008) - Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika - Piinamisvahenditega kauplemine - (arutelu)
CRE

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste aastaaruanne (2008)

Raport inimõiguste kaitsjaid toetava ELi poliitika kohta [2009/2199(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0056/2010), mille esitas(id) Gabriele Albertini AFET komisjoni nimel ja Vital Moreira INTA komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 rakendamine (B7-0303/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0057/2010), mille esitas(id) Gabriele Albertini AFET komisjoni nimel ja Vital Moreira INTA komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 rakendamine (B7-0304/2010)

Heidi Hautala tutvustas raportit.

Gabriele Albertini ja Vital Moreira esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid László Tőkés fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Campbell Bannerman fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke ja Jacek Protasiewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze ja Gerard Batten.

Sõna võtsid Catherine Ashton ja Heidi Hautala.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Metin Kazak ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Piinamisel kasutatavate kaupadega kauplemine (B7-0360/2010);

- Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel: Piinamisel kasutatavate kaupadega kauplemine (B7-0363/2010)

- Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser ja Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel: Piinamisel kasutatavate kaupadega kauplemine (B7-0365/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel: Teatavate piinamisel kasutatavate kaupadega kauplemine (B7-0367/2010);

- Robert Sturdy ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Piinamisel kasutatavate kaupadega kauplemine (B7-0368/2010);

- Marie-Christine Vergiat ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: Piinamisel kasutatavate kaupadega kauplemine (B7-0369/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.6.2010protokoll punkt 7.1 ja 17.6.2010protokoll punkt 7.12.

Viimane päevakajastamine: 13. juuli 2010Õigusalane teave