Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2735(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0347/2010

Разисквания :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Гласувания :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Приети текстове :

P7_TA(2010)0235

Протокол
четвъртък, 17 юни 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

7.11. Израелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 и B7-0389/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0345/2010

(за замяна на B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 и B7-0389/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska и Elena Băsescu, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri и Proinsias De Rossa, от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0235).

(Предложенията за резолюции B7-0385/2010 и B7-0386/2010 отпадат.)

Изказване

Charles Tannock, преди гласуването, за да изрази съжаление относно факта, че неговата група не е била консултирана за подписването на общата резолюция.

Последно осъвременяване: 29 септември 2010 г.Правна информация