Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2735(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0345/2010

Debatten :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Stemmingen :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0235

Notulen
Donderdag 17 juni 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7.11. Israëlische militaire operatie tegen de humanitaire vloot en de blokkade van Gaza (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 en B7-0389/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0345/2010

(ter vervanging van B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 en B7-0389/2010):

ingediend door de volgende leden:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri en Proinsias De Rossa, namens de S&D-Fractie
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0235).

(Ontwerpresoluties B7-0385/2010 en B7-0386/2010 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock, vóór de stemming, om zich te beklagen over het feit dat er geen overleg was gepleegd met zijn fractie om de gezamenlijke resolutie mede te ondertekenen.

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2010Juridische mededeling