Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2735(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0379/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0235

Protokół
Czwartek, 17 czerwca 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

7.11. Izraelska operacja wojskowa przeciwko flotylli humanitarnej i blokada strefy Gazy (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 i B7-0389/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0345/2010

(zastępujący B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 i B7-0389/2010):

złożony przez następujących posłów:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri i Proinsias De Rossa w imieniu grupy S&D
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P7_TA(2010)0235).

(Projekty rezolucji B7-0385/2010 i B7-0386/2010 stały się bezprzedmiotowe.)

Głos zabrał:

Charles Tannock, przed głosowaniem, ubolewając z powodu faktu, że do jego grupy nie zwrócono się w sprawie podpisania wspólnego projektu rezolucji.

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2010Informacja prawna