Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2735(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0345/2010

Dezbateri :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Voturi :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0235

Proces-verbal
Joi, 17 iunie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

7.11. Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 şi B7-0389/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0345/2010

(care înlocuieşte B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 şi B7-0389/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri şi Proinsias De Rossa, în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0235).

(Propunerile de rezoluţii B7-0385/2010 şi B7-0386/2010 au devenit caduce.)

Intervenţie

Charles Tannock, înaintea votului, pentru a-şi exprima regretul în legătură cu faptul că grupul său nu a fost consultat pentru a co-semna rezoluţia comună.

Ultima actualizare: 13 iulie 2010Notă juridică