Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2735(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0379/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Antagna texter :

P7_TA(2010)0235

Protokoll
Torsdagen den 17 juni 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.11. Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 och B7-0389/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0345/2010

(ersätter B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 och B7-0389/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska och Elena Băsescu för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri och Proinsias De Rossa för S&D-gruppen
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0235).

(Resolutionsförslagen B7-0385/2010 och B7-0386/2010 bortföll.)

Inlägg:

Charles Tannock beklagade före omröstningen att hans grupp inte hade tillfrågats om att underteckna den gemensamma resolutionen.

Senaste uppdatering: 14 juli 2010Rättsligt meddelande