Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2738(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0390/2010

Rozpravy :

PV 17/06/2010 - 11.2

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 12.2

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0245

Zápisnica
Štvrtok, 17. júna 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

12.2. Nepál (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 a B7-0397/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0383/2010

(nahrádzajúci B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 a B7-0397/2010):

podaný týmito poslancami:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu a Sari Essayah v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Rovana Plumb v mene skupiny S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz a Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL,

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2010)0245)

Vystúpenie

Raül Romeva i Rueda, aby predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniam a odsekom A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 a 20, ktoré boli prijaté.

Posledná úprava: 14. júla 2010Právne oznámenie