Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2739(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0395/2010

Rozpravy :

PV 17/06/2010 - 11.3

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 12.3

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0246

Zápisnica
Štvrtok, 17. júna 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

12.3. Popravy v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 a B7-0396/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0391/2010

(nahrádzajúci B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 a B7-0396/2010):

podaný týmito poslancami:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0246)

Posledná úprava: 14. júla 2010Právne oznámenie