Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0191(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0173/2010

Esitatud tekstid :

A7-0173/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2010 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0250

Protokoll
Teisipäev, 6. juuli 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

6.3. ELi ning Islandi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuste 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK teatavate sätete kohaldamist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ning Islandi ja Norra vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta [05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0250)

Viimane päevakajastamine: 31. august 2010Õigusalane teave