Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2749(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0410/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 12
CRE 06/07/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.13
CRE 07/07/2010 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0277

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0095/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (B7-0318/2010)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και σχετικά με μελλοντικές ενέργειες (B7-0410/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου