Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2009(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0208/2010

Debaty :

PV 06/07/2010 - 13
CRE 06/07/2010 - 13

Głosowanie :

PV 07/07/2010 - 8.1
CRE 07/07/2010 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0265

Protokół
Wtorek, 6 lipca 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I - Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń [COM(2009)0362 - C7-0096/2009- 2009/0099(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Sprawozdanie w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI)) - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Arlene McCarthy i Saïd El Khadraoui przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Ole Christensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Olle Ludvigsson w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Franz Obermayr niezrzeszony, Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund i Burkhard Balz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Michel Barnier i Arlene McCarthy.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Saïd El Khadraoui.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r. i pkt 8.1 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2010Informacja prawna