Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0286(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0145/2010

Indgivne tekster :

A7-0145/2010

Forhandlinger :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Afstemninger :

PV 07/07/2010 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0267

Protokol
Tirsdag den 6. juli 2010 - StrasbourgEndelig udgave

16. Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Holger Krahmer forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Theodoros Skylakakis, Jo Leinen, Evžen Tošenovský, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Catherine Soullie, Silvia-Adriana Ţicău og Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Elisabeth Köstinger, Marian-Jean Marinescu og Eija-Riitta Korhola.

Talere: Janez Potočnik og Holger Krahmer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 7.7.2010.

Seneste opdatering: 26. juli 2010Juridisk meddelelse