Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0152/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0152/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 15
CRE 06/07/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.2
CRE 07/07/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0266

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.2. Νέα τρόφιμα ***II (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0266)

Παρεμβάσεις:

Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9, οι Licia Ronzulli και Mário David ζητούν επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 5. Η Πρόεδρος δίνει συνέχεια σε αυτό το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου