Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

8.5. Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***I (balsavimas)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0269).

Kalbėjo: Antolín Sánchez Presedo (pranešėjas), kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti, Michel Barnier (Komisijos narys) ir José Manuel García-Margallo y Marfil PPE frakcijos vardu, kurie paprašė, kad galutinis balsavimas dėl pranešimų A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 ir A7-0167/2010 vyktų vardiniu būdu.

Vardiniu balsavimu (678 balsavo už, 4 – prieš, 7 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Laikoma, kad klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Atnaujinta: 2010 m. rugsėjo 22 d.Teisinis pranešimas