Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2006(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0213/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0213/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0276

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.12. Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (ψηφοφορία)

Εκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα [2010/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0276)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου