Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2771(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0412/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2010)0284

Протокол
Сряда, 7 Юли 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.)

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Lena Kolarska-Bobińska, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Seán Kelly, Ulrike Lunacek и Miroslav Mikolášik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann и Georgios Papanikolaou.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman и Linda McAvan, от името на групата S&D, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells и Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, относно основаващ се на правата на човека подход към ХИВ/СПИН (B7-0421/2010)

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek и Lena Kolarska-Bobińska, от името на групата PPE, относно СПИН/ХИВ във връзка с XVIII международна конференция по въпросите на СПИН (Виена, 18-23 юли 2010 г.) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0428/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 8.7.2010.

Последно осъвременяване: 31 Август 2010 г.Правна информация