Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2236(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0204/2010

Внесени текстове :

A7-0204/2010

Разисквания :

PV 08/07/2010 - 3
CRE 08/07/2010 - 3

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.8
CRE 08/07/2010 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0286

Протокол
четвъртък, 8 юли 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Бъдещето на ОСП след 2013 г. (разискване)
CRE

Доклад относно бъдещето на ОСП след 2013 г. [2009/2236(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: George Lyon (A7-0204/2010)

George Lyon представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията BUDG), Michel Dantin, от името на групата PPE, Wojciech Michał Olejniczak, от името на групата S&D, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Kyriacos Triantaphyllides, John Stuart Agnew, Esther Herranz García, Stéphane Le Foll, Richard Ashworth, John Bufton и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“):Jarosław Kalinowski, Vasilica Viorica Dăncilă, José Bové, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Luís Paulo Alves.

Изказаха се: относно процедурата с вдигане на ръка «catch-the-eye» Mairead McGuinness и Franz Obermayr.

Изказаха се: Dacian Cioloş и George Lyon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 8.7.2010.

Последно осъвременяване: 11 ноември 2010 г.Правна информация