Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2771(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0412/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2010)0284

Протокол
Четвъртък, 8 Юли 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

6.6. AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 и B7-0428/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0412/2010

(за замяна на B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 и B7-0428/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman и Linda McAvan, от името на групата S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias и Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0484)

(Предложенията за резолюция B7-0425/2010 и B7-0427/2010 отпадат)

Изказвания

- Michael Cashman, от името на групата S&D, преди гласуването, за да поиска окончателното гласуване да се състои чрез поименно гласуване, и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, за да се противопостави на това искане (председателят, след като констатира резервите, изразени от пленарния състав, посочи, че гласуването ще се състои с вдигане на ръка, както е било първоначално предвидено);

- Astrid Lulling, за да посочи разлика между немската и френската езикови версии на параграф 17 (председателят отговори, че всички езикови версии ще бъдат уеднaквени);

- Michael Cashman, преди окончателното гласуване, за да попита дали EFD продължава да се противопоставя на провеждането на поименно гласуване (Francesco Enrico Speroni потвържди противопоставянето);

- Gay Mitchell и Michael Cashman относно протичането на гласуването.

Последно осъвременяване: 11 Ноември 2010 г.Правна информация