Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2771(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0412/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0284

Zápisnica
Štvrtok, 8. júla 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

6.6. AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 a B7-0428/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0412/2010

(nahrádzajúci B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 a B7-0428/2010):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman a Linda McAvan v mene skupiny S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias a Bairbre de Brún v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2010)0484)

( Návrhy uznesenia B7-0425/2010 a B7-0427/2010 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

- Michael Cashman v mene skupiny S&D pred hlasovaním, aby požiadal, aby sa konečné hlasovanie uskutočnilo hlasovaním podľa mien, a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD, aby namietal proti tejto žiadosti (predseda vzhľadom na výhrady zhromaždenia uviedol, že sa bude hlasovať zdvihnutím ruky, ako sa pôvodne plánovalo);

- Astrid Lulling, aby upozornila na rozdiel medzi nemeckým a francúzskym znením bodu 17 (predseda odpovedal, že všetky jazykové verzie budú zjednotené);

- Michael Cashman pred konečným hlasovaním, aby sa spýtal, či skupina EFD naďalej nesúhlasí s tým, aby sa hlasovalo podľa mien (Francesco Enrico Speroni potvrdil nesúhlas);

- Gay Mitchell a Michael Cashman k priebehu hlasovania.

Posledná úprava: 1. septembra 2010Právne oznámenie