Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2768(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0415/2010

Разисквания :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Приети текстове :

P7_TA(2010)0288

Протокол
четвъртък, 8 юли 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.1. Зимбабве и конкретно случаят на Farai Maguwu (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 и B7-0444/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0415/2010

(за замяна на B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 и B7-0444/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor и Martin Kastler, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes и Michael Cashman, от името на групата S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski и Jacek Włosowicz, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0488)

Изказвания

Ana Gomes направи устно предложение за изменение на позоваване 6, което беше одобрено.

Последно осъвременяване: 11 ноември 2010 г.Правна информация