Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2768(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0443/2010

Debatter :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0288

Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.1. Zimbabwe, i synnerhet fallet med Farai Maguwu (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 och B7-0444/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0415/2010

(ersätter B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 och B7-0444/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor och Martin Kastler för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes och Michael Cashman för S&D-gruppen,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake och Sonia Alfano för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski och Jacek Włosowicz för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Fiorello Provera för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0488)

Inlägg:

Ana Gomes lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl 6, vilket beaktades.

Senaste uppdatering: 22 september 2010Rättsligt meddelande