Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2769(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0450/2010

Debatter :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 12.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0290

Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.3. Nordkorea (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 och B7-0450/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0416/2010

(ersätter B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010 och B7-0450/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş och David Martin för S&D-gruppen,

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries och Sonia Alfano för ALDE-gruppen,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen,

Fiorello Provera för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0490)

(Resolutionsförslag B7-0449/2010 bortföll.)

Senaste uppdatering: 22 september 2010Rättsligt meddelande